بیوگرافی آوا

آوا

مهر 7, 1397

آوا

آوا   آوا: متولد اردیبهشت ۱۳۶۲ از شهر مشهد است. او دانشجوی دکترای رشته زیست‌شناسی سلولهای بنیادی خون در شهر پاریس است. هیچ سازی نمی‌زند و هیچ تعلیمی ندیده‌است.      

مهر 07, 1397 0