پروفایل سیجل

سیجل

شهریور 12, 1397

سیجل

سیجل سیاوش جلالی (سیاوش سیجل ) متولد سال 1364در تهران میباشد. او همکاری خود را در سال 2005 با آهنگ ما مال هم بودیم؟ شروع کرد. شاید در آن ابتدا سیاوش سیجل و علیرضا جی جی جزو اعضای ضعیف تر ... ادامه مطلب »

شهریور 12, 1397 0